comment 0

Demokrati under hot

“Demokratin är hotad”, skriver en grupp ledare, politiker, författare, experter och kulturpersonligheter i SvD den 4 Mars 2018.

De radar upp tecken de ser i sin omvärld:
– sjunkande tillit för partierna
– hat och hot används för att tysta meningsmotståndare, minoriteter angrips och lögner sprids
– misstro mot medier, samhällsinstitutioner och vetenskap ökar
– ökade klyftor och segregation
– samhällsförändringar går fort, och människor som känner sig som förlorare eller inte hänger med faller för populistisk retorik

Deras lösning är #vimåsteprata, dialog.

Dialog är superviktigt och vi måste prata, men jag måste ändå säga att jag blev lite besviken att det tog slut där.

Jag vill att vi analyserar lite djupare: Vad beror den sjunkande tilliten för partierna på?

Kanske politikernas sjunkande tillit till folket som valt dem?

För det är åtminstone vad de visar med sina handlingar, total brist på tillit till folket och till demokratin. Många politiska beslut de senaste åren har handlat om att minska mänskliga fri- och rättigheter, öka kontroll och övervakning, öka statens makt och minska transparens och medborgares möjlighet att granska makt.

Hela socialförsäkrings- och sjukförsäkringssystemet är en helveteslabyrint, med syfte att göra det så svårt som möjligt för folk att få bidrag, att leva. All trygghet utom den minsta möjliga har plockats bort ur trygghetssystemet. Istället har det införts mer kontroll, mer krav, mer begränsningar. För inte kan vi lita på folk inte, nänä.

FRA-lagen gjorde det möjligt för staten att övervaka alla sina medborgare. Vi skulle aldrig tillåta en statlig mikrofon under vårt köksbord med kommentaren “man har ju rent mjöl i påsen”, varför ser vi inte lika tydligt hotet mot vårt demokratiska samhälle i den digitala världen? Den som är en så stor del av vår värld, tätt sammanflätad med köttvärlden. IPRED-lagen lät även upphovsrättslobby on senare (!) polisen följa våra vanor och våra samtal. Allt som oftast med ursäkten “men terrorism!” (ser ni inte hur vi spelar dem i händerna?).

Samtidigt drar politiker in medborgares möjlighet att granska makten. Medborgare ska övervakas men journalister riskera 8 års fängelse om de rapporterar oegentligheter inom den folkvalda politiken? Tiden riksdagsledamoters email lagras har de också sett till att dra ner för att försvåra granskning.

Och jag vill inte ens börja prata om censur och hårdare tag och militärer i orten,  för denna auktoritära vridning tar då aldrig slut.

Politikerna gör just nu ALLT DE KAN för att bryta ner demokratin, minska tryggheten i samhället och öka sin egen makt. De märks så väl i det politiska samtalet. Allt handlar nu om att vinna röster, allt mindre om att finna lösningar på samhällsproblem, eller skapa visioner för ett bättre samhälle.

Jag är så trött på blindheten, dumheten, populismen.

Samtidigt uttrycks optimism från de som ser de otroliga möjligheter denna teknologiska revolution vi är mitt i för med sig:

“I’m an optimist, because I don’t read the news, I read the data” – Ray Kurzweil

Jag ser också de otroliga framsteg vi gör, jag har en unik insikt i utvecklingen eftersom mina intressen spänner över politik, teknik, vetenskap, innovation och global utveckling. Samtidigt ser jag hur svenska politiker viker sig för lobbyister, för twittertroll, och för f.d. supermakter som åker rutchkana utför.

Var är er klarsynthet, var är ert tålamod, var är er passion?

Demokratin behöver den. Demokratin behöver tillit, och där måste politiker gå före och agera förebilder. Makten ska vara transparent, medborgare ska få ha privatliv. Tillit är grunden för ett demokratiskt samhälle, det är grunden för rättssystemet och grunden för vårt välfärdssystem.

Vi behöver samtal, men vi behöver också politiker som klättrar upp ur sin låda, ser sig omkring, och ärligt tar sig an uppgiften att arbeta för en stark, vacker och demokratisk framtid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.